Linkler

Döviz Bilgileri

ÜRÜN VE HİZMETLER

Pusula Net Bireysel Paketi
Pusula-net. Bireysel, engelli bireylerin veya ailelerinin, engelli hukuku veri tabaninda sorgulama yapmalarina olanak saglar. Pusula-net bireysel, engellilerin tüm yasal haklarini içeren 14 ana kategoriden olusmaktadir.
pusula-net kurumsal paketi
Pusula-net Kurumsal, engellilere hizmet veren kurum ve kuruluslarin faaliyet alanlarina göre guruplanmis hizmet alani kategorilerine sahiptir.
Pusula-net temel özellikleri
Engellilerle engelli ailelerine ve engellilere hizmet sunmak amaciyla kurulmus olan kurum ve kuruluslara engelli hukuku konusunda rehberlik etmeyi amaçlayan pusula-net yazilimini kisaca taniyalim.
engelli hukuku danismani
bilinmeyen hak, hak degildir.her sorunun bir çözümü vardir, sorun? çözüm bulalim!

tüm ürün-hizmetler...>

BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI KANUNU

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

Kanun Numarası : 5216

Kabul Tarihi : 10/7/2004

Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 23/7/2004 Sayı :25531

Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları

Madde 7- ........

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.

Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri

Madde 18- Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

m) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri oluşturmak.

Büyükşehir belediyesinin giderleri

Madde 24- Büyükşehir belediyesinin giderleri şunlardır:

j) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.

Ek Madde 1- (Ek:1/7/2005-5378/40 md.)

Büyükşehir belediyelerinde özürlülerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere özürlü hizmet birimleri oluşturulur. Bu birimler, faaliyetlerini özürlülere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşlarıyla işbirliği hâlinde sürdürürler. Özürlü hizmet birimlerinin kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve işleyişine ilişkin usûl ve esaslar Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.